TAKUNI ลงนามในสัญญา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการคลังเก็บและจ่ายก๊าซบางปะกงเฟส 3  

2017-02-02 10:15:00

TAKUNI ลงนามในสัญญา

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการคลังเก็บและจ่ายก๊าซบางปะกงเฟส 3  

 

 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์  (คนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหาร  บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TAKUNI พร้อมด้วย นายนพวงศ์ โอมาธิกุล (คนที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการคลังเก็บและจ่ายก๊าซบางปะกง เฟส 3 ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีมูลค่าโครงการ 484.95 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 21 เดือน ณ สำนักงานบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

********************************************