Sakun C เปิดบ้านต้อนรับ นักวิเคราะห์

 

    ต้อนรับ:บจก.สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน หรือ Sakun C ประกอบธุรกิจรับออกแบบ ประกอบเรืออลูมิเนียมและยานพาหนะอื่นๆ ซึ่งเป็นบริษัทฯย่อยของ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป หรือ CWTให้การต้อนรับนักวิเคราะห์ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ และรับฟังข้อมูล โดยมี นายวีระพล  ไชยธีรัตต์ (ที่4จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป หรือ CWTพร้อมด้วย

นายวีรพลน์ เตชะผาสุกสันติ(ที่3จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการบจก.สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน หรือ Sakun Cร่วมให้ข้อมูล ณ บจก.สกุลฎ์ซี อินโนเวชัน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเร็วๆนี้