“MVP” Roadshow จ.ขอนแก่น

Roadshowนายโอภาส เฉิดพันธุ์ (ที่ 3จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวพิมประพรรณ เลิศสิริสิน (ที่ 2จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาดนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็ม วิชั่นจำกัด (มหาชน) (MVP) ซึ่งดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจการจัดงาน (Event Organizer) ซึ่งประกอบด้วย การจัดงานแสดงสินค้า Thailand Mobile Expo  การจัดงานสัมมนา การจัดงานกีฬาและงานท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ (Mobile Related) 2.กลุ่มธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) และ 3.กลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยมี นายสมภพศักดิ์พันธ์พนม (ที่3จากซ้าย) ประธานกรรมการนายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่1จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยนายนิมิต วงศ์จริยกุล (ที่ 1 จากขวา) กรรมการบริหาร  บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น ได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิดจ.ขอนแก่น เมื่อเร็ว ๆ นี้