DDD ร่วมบริจาคเงิน
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส

บริจาค: นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสเนลไวท์ 
ร่วมบริจาคเงิน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส โดยมี นางปรัศนี
สัตยะรังสี
 (ซ้าย) หัวหน้างานกิจการพิเศษและโครงการตามพระดำริ เป็นตัวแทนรับมอบ 
 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้