TM สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

ให้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร (ที่ 1 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM ร่วมสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ โดยมี ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เมื่อเร็ว ๆ นี้  

 

 

 

 

 

****************************************