ขอเชิญร่วมงาน 1st Day Trade บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ “TEAMG”
2017-02-02 10:15:00

  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) “TEAMG” ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเป็นเกียรติร่วม พิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม2561 เวลา 09.00 – 10.20 น.หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

09.00 น.       ลงทะเบียน

09.28 น.       พิธีกรกล่าวเริ่มงาน

09.29 น.       เชิญชมวีดิทัศน์แนะนำ “TEAMG” (ไม่เกิน 9 นาที)

09.38 น.       ผู้บริหาร บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ ลงนามพร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ 

09.43 น.       กล่าวแสดงความยินดี

                   โดย   ดร. ภากร ปีตธวัชชัย

                           กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

09.46 น.       กล่าวแสดงความยินดี ในฐานะผู้แทนที่ปรึกษาทางการเงิน

                   โดย   คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม

                                    ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

09.49 น.       กล่าวแสดงความยินดี ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

                   โดย   คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์

                            กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

09.52 น.       กล่าวขอบคุณ

                   โดย   ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย

                           ประธานกรรมการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

09.55 น.       มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

                   โดย       ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                  ผู้รับมอบ  ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์  จำกัด (มหาชน)

                   มอบโล่แสดงความยินดี

                   โดย        ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                  ผู้รับมอบ   คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์  จำกัด (มหาชน)09.58 น.       พิธีเปิดการซื้อขาย

10.20 น.       เสร็จสิ้นพิธีและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์

 

การแต่งกาย : เสื้อโปโลสีเทา logo TEAMG และกางเกงสีดำ

 

 

BACK