ขอเรียนเชิญร่วมงาน การนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (โรดโชว์) บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP
2017-02-02 10:15:00

กำหนดการเพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน

                                  ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (MVP)                                 

ในวันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.– 11.00 น.

ณ อาคาร B ชั้น 3 หอศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 09.00 น. –09.30 น.        ลงทะเบียน

09.30 น. –09.45 น.        พิธีกรกล่าวต้อนรับ เชิญนักลงทุนและผู้สื่อข่าว รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับ 
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP

09.45 น. – 10.45 น.       รับฟังการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

                                         โดย

                                         1. คุณโอภาส เฉิดพันธุ์                     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)  

                                         2. คุณเสกสรรค์  ธโนปจัย                ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

                                                                                                     ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

                                         3. คุณนิมิต วงศ์จริยกุล                    กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด

                                                                                                     (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น

                                        

                       10.45 น. – 11.00 น.       ตอบข้อซักถามจากนักลงทุนและผู้สื่อข่าว

11.00 น.                          จบงาน

BACK