“มหกรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ” Thailand Mobile Expo 2018
2017-02-02 10:15:00

เรียน ท่านสื่อมวลชน 

 

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

ขอเชิญร่วมงาน

 “มหกรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ”

Thailand Mobile Expo 2018

 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. 

                                                  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 

                                                                                                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

                   ขอแสดงความนับถือ

                                                           ( นายโอภาส  เฉิดพันธุ์ )

                   ประธานกรรมการจัดงาน

 

 

 

กำหนดการ 

“มหกรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ”

Thailand Mobile Expo 2018

ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.

                                                       ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

09.30 น.                    ลงทะเบียนสื่อมวลชน

10.00  น                    เชิญสื่อมวลชนร่วมสัมภาษณ์ คุณโอภาส เฉิดพันธุ์

                                 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

                   (บริเวณหน้า Main Foyer Zone C)

10.40 น.                    ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน

10.45 น.                    จบงาน

 

 

***********************

BACK