งานแถลงข่าว พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอ

งานแถลงข่าว พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด “TEAMG” วันพุธที่ 7 มีนาคม 2...

อ่านต่อ...