ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานปี 2561 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจประจำปี 2562 และงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านสื่อมวลชน...

อ่านต่อ...