"BM" ลงนามสัญญาร่วมทุนทางธุรกิจ กับพันธมิตรเมียนมา

 

  

 

นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธีรวัต อมรธาตรี (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM  พร้อมด้วยนางยุ ยุ วิน (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรท เมอริทส์ จำกัด และนางสาวลิน ลิน ทุน (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูน สตาร์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการค้าการลงทุน ระหว่าง BM กับพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศเมียนมา เพื่อจัดตั้งธุรกิจร่วมทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมติลาวา ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก เช่น ราง ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ แผงควบคุมไฟฟ้า ตู้สื่อสาร รวมถึงสินค้าอื่นๆในการแปรรูปโลหะ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.บางกอกชีทเม็ททัล เมื่อเร็วๆนี้

 

 

*********************************