PTG มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิเพื่อนศิลปิน เพื่อสร้างอาคารโรงเรียน

 

 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (ที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายฉลอง ติรไตรภูษิต (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG มอบเงินสนับสนุนแก่ มูลนิธิเพื่อนศิลปิน เพื่อสร้างอาคารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระอุปถัมภ์ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นจำนวน 300,000 บาท ณ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้