PTG ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

พลตำรวจเอกสุนทร  ซ้ายขวัญ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท นายพิทักษ์ รัชกิจประการ    (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20  บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินรวมทั้งสิ้น 334 ล้านบาทของกำไรสุทธิ และมีกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อเร็วๆนี้