RBF มอบทุนวิจัย

โครงการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร ม.เกษตรศาสตร์

 

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF มอบทุนวิจัย จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานวิจัย ในโครงการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร อาทิ ผักชีฝรั่ง เล็บครุฑ ข่อย ชะพลู ผักแพว คาวตอง หางปลาช่อน ผักชีลาว ผักคราด สาบเสือ อบเชย ต้นเลือดควาย และกัญชา โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

                                                            *********************************