PTG เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (แถวแรกที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) PTG ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 33 ท่าน ในโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม และสัมภาษณ์ผู้บริหารเรื่องแนวคิดในการทำธุรกิจ รวมถึงทักษะที่ต้องใช้ในการทำงานจริง นอกจากนั้นยังมีการทำ Workshop เพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับบริษัทฯ ด้วย ณ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้