TEAMG ให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

และเจ้าหน้าที่การตลาด UOBKH

นายชวลิต จันทรรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ที่ 1 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส - บัญชีและการเงิน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ร่วมให้ข้อมูลบริษัทฯ และแผนการดำเนินงานทั้งโครงการภาครัฐและภาคเอกชนแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และเจ้าหน้าที่การตลาด โดยมี นายนิติพนธ์ โสภณโภไคย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และนายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ ห้องค้า ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ UOBKH