ทีมกรุ๊ป สนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนไทย ภาคเรียนที่ 1/2562

มอบทุน: นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป กรรมการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำพนักงานจิตอาสา ไปร่วมกิจกรรม “มอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562” ให้แก่น้องๆ นักเรียนในเขตพื้นที่ จังหวัดนครนายก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน วัดท่าชัย วัดวังยายฉิม และโรงเรียนวัดหุบเมย โดยการมอบทุนการศึกษานี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนไทย

       โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะ คณะแรกเดินทางไปมอบทุน ณ โรงเรียนวัดท่าด่าน นำโดย นายพีรวัธน์ เปรมชื่น คณะที่สอง โรงเรียนวัดหุบเมย โดย นายชวลิต จันทรรัตน์  คณะที่สาม โรงเรียนวัดท่าชัย โดยนายดำรง วิทยศิริ

คณะที่สี่ โรงเรียนวัดวังยายฉิม โดย ดร.สิรินิมิตร บุญยืน เมื่อเร็ว ๆ นี้