ทีมกรุ๊ป จัดกิจกรรมสอนน้องวาดรูป

นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ (แถวนั่งซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากทีมกรุ๊ป มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำโดยนายพีรวัธน์ เปรมชื่น (แถวนั่งคนที่ 4) กรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป และกรรมการ มูลนิธิ และกลุ่มพู่กันสัญจร นำโดย นายพรชัย เลิศธรรมศิริ (แถวนั่งคนที่ 5) ศิลปินด้านจิตกรรมสีน้ำและสีอะคริลิคร่วมสมัยของประเทศไทย ได้ร่วมจัดกิจกรรมสอนวาดภาพระบายสี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถม ป.4-6 ตัวแทนจากโรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียนวัดท่าชัย โรงเรียนวัดวังยายฉิม และโรงเรียนวัดหุบเมย 4 โรงเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ที่ทีมกรุ๊ปให้การอุปถัมภ์ด้านการศึกษามาตั้งแต่เมื่อปี 2549 รวมจำนวน 35 คน มาร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความรู้สึกผ่านความคิดสรรค์สร้างภาพสวยตามจินตนาการ และสร้างทักษะให้แก่เยาวชนในการเข้าร่วมการประกวดวาดภาพต่อไป ณ โรงเรียนวัดท่าด่าน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา.