ทีมกรุ๊ป มอบรางวัลอายุงาน ประจำปี 2561 

 

ทีมกรุ๊ป จัดพิธีมอบรางวัลอายุงาน ประจำปี 2561 แสดงความขอบคุณพนักงานจำนวน 187 คน ที่ได้ทำงานกับองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง 10-24 ปี ร่วมสร้างผลงานให้กับบริษัทมายาวนานกว่า 41 ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 41 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทีมกรุ๊ป ได้จัดพิธีมอบรางวัลอายุงาน ประจำปี 2561 แก่พนักงานที่ได้ปฏิบัติงานระยะเวลาตั้งแต่ 10-24 ปี จำนวน 187 คน เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการอุทิศตนทุ่มเททำงานด้วยความตั้งใจและร่วมขับเคลื่อนองค์กร สร้างชื่อเสียง ผลงานที่ดีเป็นที่ประจักษ์ให้แก่องค์กรอันนำมาสู่ความสำเร็จและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เคียงข้างองค์กรมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบเข็มกลัดที่ระลึก ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา