ทีมกรุ๊ป มอบเงินบริจาค รร.บ้านเด็กรามอินทรา

ทีมกรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบเงินบริจาค สิ่งของ และแวะเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทีมกรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ นำโดย ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป และกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ พร้อมคณะมอบเงินบริจาค สิ่งของ และแวะเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมี นางสาวจันทร์เพ็ญ เนื้อนวล หัวหน้าสำนักงาน ให้การต้อนรับ.