งานแถลงข่าว พิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL
2017-02-02 10:15:00

เรียน   บรรณาธิการข่าว / หัวหน้าข่าว / ผู้สื่อข่าว

เรื่อง    ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว พิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL  

เนื่องด้วย บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยเป็นการขนส่งทางทะเล ซึ่งสินค้าหลักแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม ได้มอบหมายให้บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ จัดงานแถลงข่าว พิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา10.30-11.30 น. ณ อาคาร B ชั้น 7 ห้อง 704 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกำหนดการดังนี้

 

10.30 น.                       ลงทะเบียนสื่อมวลชน

11.00 น.                       รับชมวีดีทัศน์ แนะนำบริษัท บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)   

11.07 น.                       ผู้บริหารให้ข้อมูลและกล่าวถึงความร่วมมือในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย

1.      คุณชุติภา กลิ่นสุวรรณ           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

          บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

2.      คุณเอกจักร บัวหภักดี            กรรมการผู้จัดการ

บริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

11.20 น                        พิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น

สามัญเพิ่มทุน และแนะนำตัวแทนจากบริษัท/บริษัทหลักทรัพย์ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและ

รับประกันการจัดจำหน่ายเพิ่มเติม ได้แก่

1.      คุณรักชนก สำเนียงล้ำ           ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

          บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

2.      ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

3.      ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

4.      ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

5.      ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

6.      ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

7.      ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

8.      ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

11.25 น.                       ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน

11.30 น.                       สื่อมวลชนสัมภาษณ์ / จบพิธีการ 

***********************************

BACK