1st Day Trade บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ “VL”
2017-02-02 10:15:00

เรื่อง            ขอเชิญร่วมงาน 1st Day Trade บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ “VL”

เรียน           บรรณาธิการและผู้สื่อข่าว

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) “VL” ขอเชิญร่วมงาน พิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.20 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง

*******************************************************************************************************************************************

09.00 น.        ลงทะเบียน

09.23 น.       การแสดงชุด “มณีแห่งมหาสมุทร”

09.33 น.       พิธีกรกล่าวเริ่มงาน

09.36 น.       เชิญชมวีดิทัศน์แนะนำ “VL” (7 นาที)

09.43 น.        ผู้บริหารบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ลงนามพร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ 

09.46 น.       กล่าวแสดงความยินดี

                   โดย   นายประพันธ์ เจริญประวัติ

                           ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

09.49 น.       กล่าวแสดงความยินดี ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

                   โดย   นายเอกจักร บัวหภักดี

                           กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (ในเครือ โกลเบล็ก กรุ๊ป)

09.52 น.       กล่าวขอบคุณ

                   โดย   นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ

                           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

09.55 น.       มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

                   โดย       นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                   ผู้รับมอบ  พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

                   มอบโล่แสดงความยินดี

                   โดย        นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

                   ผู้รับมอบ  นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

09.58 น.        พิธีเปิดการซื้อขาย

10.20 น.       เสร็จสิ้นพิธีและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์

 

การแต่งกายผู้บริหารชาย : เสื้อเชิ้ตขาว สูทดำ กางเกงสแล็คดำ เนคไทสีเขียว

การแต่งกายผู้บริหารหญิง : ชุดสุภาพ

 

******************************************

BACK