(หมายเชิญ) ขอเรียนเชิญร่วม โครงการ “พีที รวมพลัง รวมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
2017-02-02 10:15:00

เรียน   ท่านสื่อมวลชน 

เรื่อง    ขอเรียนเชิญร่วม  โครงการ พีที รวมพลัง รวมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

เอกสารแนบ    1. จดหมายเชิญ

                          2. กำหนดการ

 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจร มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง โดยครั้งนี้ “พีทีจี” มีความประสงค์ในการจัดกิจกรรมCSR เพื่อต้องการให้ทางผู้บริหาร พนักงานในองค์กร และต้องการมีส่วนร่วมกับพี่น้องสื่อมวลชน รวมถึงประชาชนในชุมชน เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดี เกิดความรักและความสามัคคี ปลูกจิตสำนึก และเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมโครงการครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ร่วมจัดเตรียมไว้เพื่อผู้เข้าร่วม โดยมีการจัดหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านฉู่ฉี่, นิทรรศการแสดงความรู้ เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและขยะทะเล จากทางส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สบทช. ที่ 3, นิทรรศการแสดงความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการจัดแสดงสินค้าของดี ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมอาชีพในชุมชน และกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน เป็นต้น

โอกาสนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมของโครงการ พีที รวมพลัง รวมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน ครั้งที่ 1”  ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ยืนยันร่วมงานกรุณาติดต่อ คุณฉัตรชัย (น้อย) ที่เบอร์ 086-770-6830

หรือ คุณเอสเธอร์ (จูน) ที่เบอร์ 085-197-6565

 

**หมายเหตุ การเดินทางครั้งนี้ เดินทางโดยรถตู้รับ-ส่ง ณ ลานด้านหน้า อาคาร CW Tower (ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์)  (ฝั่งตรงข้าม The Street รัชดา) เวลา 8.00 น.

 

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านในการร่วมกิจกรรมในโครงการครั้งนี้ และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 

                                                                                      ขอแสดงความนับถือ

                                                                                        ทีมประชาสัมพันธ์

                                                                         บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)   

กำหนดการ

 

โครงการพีที รวมพลัง รวมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน ครั้งที่ 1

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น.

ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 

08.00 น.           สื่อมวลชนพร้อมกันที่ ลานด้านหน้า อาคาร CW Tower (ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์)  

(ฝั่งตรงข้าม The Street รัชดา) **หากท่านสื่อมวลชนท่านใดเดินทางมาถึงก่อนเวลานัดหมายสามารถนั่งรอที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ชั้น 2 ภายในอาคาร CW Tower**

08.10 น.           ออกเดินทางสู่ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จังหวัดสมุทรสงคราม

10.00 น.           สื่อมวลชนเดินทางถึง โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จังหวัดสมุทรสงคราม

10.10 น.           สื่อมวลชนลงทะเบียน และเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ “พีที รวมพลัง รวมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน ครั้ง ที่ 1

กิจกรรมในพิธีเปิด

- วีดีทัศน์ ความเป็นมาและการดำเนินโครงการ

- กล่าวถึงสถานการณ์ขยะทะเล และการดำเนินงานจัดการขยะทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายพรเทพ ทองดีผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สบทช. ที่ 3

- กล่าวถึงความร่วมมือและวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ โดย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- ประธานในพิธี นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวเปิดโครงการและเดินเยี่ยมชมกิจกรรม

 

10.40 น.           เริ่มกิจกรรม พีที รวมพลัง รวมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน ครั้งที่ 1” ได้แก่

                        1. หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านฉู่ฉี่ ร่วมกับ

                            บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

            2. นิทรรศการแสดงความรู้ เรื่อง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และแนวทางในการอนุรักษ์

    ทรัพยากรทางทะเลและขยะทะเล โดย ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สบทช. ที่ 3

3. นิทรรศการแสดงความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

    โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

4. จัดแสดงสินค้า ของดี ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมอาชีพใน

    ชุมชน โดย สำนักงานเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม

5. กิจกรรมเก็บขยะตกค้าง ในระบบนิเวศป่าชายเลน บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนด้านหลัง

    โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่

12.30 น.           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเรือนวารี จังหวัดสมุทรสงคราม

14.00 น.           เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

BACK