ช่องรายการ

PTG ลุยจัดกิจกรรม CSR 'โครงการพีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขสร้างสุขแก่ชุมชน ครั้งที่ 1'

THE WAY COMMUNICATIONS "We Walk With You"