ช่องรายการ

Oppday Q3/2018 บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) DDD

Oppday Q3/2018 บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) CHEWA

Oppday Q3/2018 บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) BM

Oppday Q3/2018 บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) TM

Oppday Q3/2018 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) PTG

Oppday Q3/2018 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) TEAMG

เปิดโครงการ “ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ”

Thailand Mobile Expo 2018 ( MVP )

Oppday Q2/2018 บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) BM
THE WAY COMMUNICATIONS "We Walk With You"