(หมายเชิญ) ขอเรียนเชิญร่วม โครงการ “พีที รวมพลัง รวมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เอกสารแนบ 1. จดหมายเชิญ 2. กำหนดการ...

อ่านต่อ...