“บางกอกชีท” แต่งตั้ง FA

แต่งตั้ง FA: นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด หรือ BM หนึ่งในผู้นำผู้ผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก อาทิ เช่น รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า และนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ของบริษัทฯ สำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ ห้องโถงนิทรรศการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา